Olympia Film Kunst Blu room
Lyntale
Foredrag
Workshop
Vis filter
Vis workshops
 • Anna
  Annet
 • Kval
  Kvalitetssikring
 • Endre
  Endringserfaring
 • Lede
  Ledelse
 • Økon
  Økonomi
 • Bruker
  Sluttbruker og tjenestedesign
 • Måle
  Måling og læring
 • Skala
  Storskala Smidig

Mandag, 24 Oct

24 Oct 08:00

Foajé 08:00 - 09:00

Registrering & Kaffe

Vi oppfordrer alle til å møte opp i god tid!

24 Oct 09:00

Olympia 09:00 - 10:00

Lede
45 min
How to Get Life Back Into Work to Build the High-Performance Organization

Niels Pflaeging

Niels Pflaeging fokuserer på “The Future of Work” og hvilke krav nåtiden og ikke minst framtiden stiller til organiseringen av arbeid. Pyramidene fungerte helt fint i industrialderen på den tiden arbeid bare var komplisert. I dag er imidlertid det meste arbeidet som skal gjøres komplekst, hvilket stiller helt grunnleggende nye krav til organisasjon og ledelse.

Niels er en ettertraktet forfatter og foredragsholder og kaller seg gjerne en management exorcist. Mer om ham her: http://www.organizeforcomplexity.com/

24 Oct 10:15

Olympia 10:15 - 11:00

Lede
10 min
Ledelse!

Morten Enger Grønvold

Realiseringen av komplekse prosjekter er en prestasjon. Men rimelig like forutsetninger kan gi helt ulike resultater. Å lykkes dreier seg mye om rett mentalitet.

Hvordan etablere en tverrfaglig prestasjonsgruppe og skape en mentalitet i gruppen som gir best mulig forutsetninger for å lykkes?

Lyntalen gir konkrete eksempler på hvordan en klar og tydelig verdibasert prosjektledelse skaper prestasjonsmentaliteten som skal til for å realisere krevende leveranseprosjekter.

Ny som leder, erfaren leder, vil bli leder eller bare generelt interessert i ledelse? Ledelse! - tips, refleksjon, motivasjon, inspirasjon.

Bruker
10 min
Hvordan skape tillit i digitale tjenester

Theodor Henriksen

"Hvordan skape tillit i digitale tjenester" er en lyntale om hvordan man gjør nettopp det - skaper tillit. Lyntalen er basert på presentørens masteroppgave i design fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Innholdet i presentrasjonen er basert på forskning fra ulike fagområder, som har blitt kokt ned til fem håndfaste prinsipper for hvordan skape tillit i digitale tjenester, samt hvor og hvordan disse kan implementeres i en tjeneste, et grensesnitt eller en organisasjon

Theodor Henriksen har jobbet i Sopra Steria siden 2015, som strategisk rådgiver og tjenestedesigner.

Kval
10 min
Kvalitetskrav – en forutsetning eller et hinder for smidig utvikling?

Marianne Worren

Kontinuerlig fokus på kvalitet og godt design er en forutsetning for å jobbe smidig og levere verdi hyppig. For å måle og verifisere kvalitet i IT-løsninger stiller vi derfor kvalitetskrav, eller ikke-funksjonelle krav. Ironisk nok så har kvalitetskrav en lei tendens til å ta oss i retning mer rigide prosesser, verktøyfokus, kontrollregimer og tidlig detaljering, og stikker dermed kjepper i hjulene for både fremdrift og motivasjon.

Er kvalitetskrav kun forbeholdt tradisjonelle utviklingsmetoder? Hvordan sikrer vi kvalitet i IT-løsningene våre samtidig som vi jobber smidig?

Anna
10 min
Automatisering av hvitsnipp-yrker

Wilhelm Joys Andersen

Propr er en digital tjeneste som skal automatisere bort landets eiendomsmeglere. For at koden skal få til dét, må den forstå boligmarkedet like godt som de flinkeste meglerne.

Lyntalen vil gå igjennom viktigheten av en tverrfaglig og smidig prosess.
Enkelt og greit: Ta én som kan faget, én som kan utvikling og miks dem sammen.

Film 10:15 - 11:00

Bruker
10 min
Erfaringer fra felten med LSD

Thordur Arnason

"Lean Service Design (LSD), eller Smidig Tjenestedesign (STD) om du vil, er vår egenutviklede og effektive metodikk, der vi aktivt involverer både kunden og kundens kunde hele veien. Her kombineres tjenestedesignmetodikk med prinsipper for lean start-up. Dette gjør at brukeren alltid er i sentrum, og at nye idéer raskt kan testes ut, uten lange forprosjektfaser og omfattende spesifikasjoner. Teknologer og designere samarbeider tett fra start til slutt og har kontinuerlig dialog med sluttbrukerne."

Men funker den overnevnte festtalen i praksis da?

Vi tar en lynrask retrospekt fra fire faktiske prosjekter gjennomført med LSD

Bruker
10 min
UX design i smidige team - offshore!

Tina Holt

Etter seks måneder i India deler jeg mine do´s and dont´s om smidig utvikling på tvers av kulturer og landegrenser.
Prosjektet "Min Bedrift" på Telenor kjører smidig i alle ledd, med brukeropplevelser og designiterasjoner som hovedfokus.
Over halvparten av prosjektteamet var i 2014 basert i Bangalore. Jeg grep sjansen til å se prosjektet fra den andre siden, slik at vi kunne tilpasse vår smidige tilnærming til de indiabaserte teamene og sammen legge til rette for å skape gode brukeropplevelser.
Med denne lyntalen vil jeg sette et krydret preg på konferansen, på et Indisk vis!

Kval
10 min
True agility leads to more secure software

Ellen Weber

In any IT project it is important to think about security right from the start. Agile core values taken to heart play right into this and help to ensure you are producing secure software.
How? This lightning talk aspires to be a quick guide in establishing a security culture in your agile team,
instead of adding penetration tests as an afterthought waterfall-style. I will be sharing my experiences with this approach and present security-related questions members of agile teams should be thinking about to make their software exactly as bullet-proof as it
needs to be.

Endre
10 min
Hviskelek, volleyball og møtedøden - velkommen designsprint?

Stig Fossum

I denne lyntalen går jeg kort gjennom hva en designsprint er og hvordan RuterReise-teamet benytter det til videreutvikling av RuterReise-appen. Hva har vi lært? Hva har vi forbedret? Hvilke utfordringer har vi møtt?

Kunst 10:15 - 11:00

Skala
10 min
Skalering av smidig og tverrfaglige team i NRK Medieutvikling

Thomas Malt

NRK Medieutvikling har ansvar for utvikling og vedlikehold av hele NRKs portefølje av publikumstjenster, apper, streamingløsninger og nettsider.

Vi har vært i stor vekst de siste årene og er akkurat nå på vei gjennom en modningsprosess med fokus på å etablere effektive, selvdrevne, tverrfaglige utviklingsteam.

Fokus for lyntalen vil være erfaringer med, og status for, dette arbeidet der nøkkeltemaene er:
- Kryssfunksjonelle produktutviklingsteam som byggekloss for å oppnå skalerbarhet og trygg vekst
- Faggrupper på tvers for å sikre teknologi- og arkitekturledelse på tvers av produktområder.

Kval
10 min
Kvalitet og hastighet?

Thomas Almnes

Det forbauser meg stadig at i kjølvannet av smidig-hypen så kan vi observere mange prosjekter med et usunt fokus på hastighet fremfor kvalitet.

Er utviklingsprosessen blitt et utvannet eksperiment, der vi har byttet ut reell kunnskap om utviklingsprosessen med en "dette kan vi fikse"-holdning? For å øke hastigheten så må du satse på kvalitet!

Endre
10 min
Kombinasjonen DevOps og tradisjonelle leveranser

Jan Henrik Gundelsby

Oslo kommune hadde en smidig mikrotjeneste-arkitektur med kontinuerlige leveranser. Pga. av store investeringer og behov for kontroll, forsøkte de å gjøre tradisjonelle leveranser (en til to ganger i måneden med store testløp) inn på samme plattformen.

Denne lyntalen påstår at dette ikke nødvendigvis er en god ide, og ramser opp grunner om hvorfor.

Endre
10 min
Er skybaserte pakkeløsninger som skapt for smidig?

Eivind Pilskog

Ved å bruke egne prosjekterfaringer fra å arbeide med smidig utvikling av skybaserte pakkeløsninger vil jeg dele erfaringer rundt hva det krever av utviklingsteamet og forretningen med smidige og hyppige leveranser.

Noen faktorer jeg har erfart er viktig for å lykkes med hyppige leveranser, og ønsker å snakke om i lyntalen, er:
-Hvordan samarbeidet mellom forretningen og utviklingsteamet fungerer og hvordan vi stadig evaluerer vår felles arbeidsmetodikk for å forbedre leveransene.
-Hvordan vi jobber tett med brukerne fra start og bruker demo av løsning, gjennom hele utviklingsperioden, for å sikre adopsjon allerede i forkant av leveranse, og hvordan brukeradopsjon kan begrense hastigheten på leveransene.
-At alt vi leverer skal baseres på verdidrevet diskusjon fra analyse til leveranse, og hvordan resultatene av dette kan være en utfordring å måle.

24 Oct 10:15 - 11:01

Blu room 10:15 - 11:01

Bruker
45 min
Design Thinking Workshop

Arve Larsen

Design Thinking er et tankesett og en samling med teknikker som putter mennesket i fokus for tjeneste- og produktdesign. Gjennom en intensiv workshop får du teste ut kjerneprinsippene i Design Thinking, inkludert intervju, idegenerering og prototyping.

(logg inn for å melde deg av/på)
9 plasser igjen!

24 Oct 11:15

Olympia 11:15 - 12:00

Lede
10 min
Motiverte ansatte: Husk å vise progresjon!

Knut Brakestad

Forskning viser at det å se progresjon er den viktigste motivasjonsfaktoren for kunnskapsmedarbeidere. Til tross for dette, glemmer vi det hele tiden. Smidig har mange teknikker som kan hjelpe oss med dette men brukes de? Her vil jeg gi et innblikk i hvorfor det er viktig og hva vi gjør for å vise progresjon!

Lede
10 min
Et offentlig anbud i Kardemommeby

Mari Vestre

I Kardemommeloven står det: «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre som man vil» De fleste offentlige anbud er stikk motsatt av dette.
Kundene plager andre, dvs leverandørene, med omfangsrike, detaljerte og kryptiske kravspesifikasjoner. Da kan ikke leverandøren gjøre hva han vil, dvs bruke sin kompetanse til å lage innovative og gode løsninger sammen med kunden. Forholdet mellom kunde og leverandør er preget av mangel på tillit. Ingen tror at den andre er «grei og snill».
Ofte får regelverket skylda. Men hvis kunden skjønner spillereglene, er det mulig å nærme seg Kardemommeby-tilstander med dagens regelverk.
I lyntalen forteller jeg litt om hvordan dette kan gjøres. Jeg beskriver også kort hvordan innovasjonspartnerskap, som kommer med nytt anskaffelsesregelverk neste år, kan gjøre det enklere å følge Kardemommeloven i offentlige anskaffelser.

Måle
10 min
Start med feedbackløkka

Lars-Erik Wollan

Utviklingsteam er ofte flinke til å forbedre hvordan de jobber ved å bruke tilbakemeldingsmekanismer som sprinttilbakeblikk, kodegjennomgang og par-programmering. I flere prosjekter jeg har deltatt i kunne vi fått enda bedre resultat hvis man hadde et bevisst forhold hele verdikjeden fra spesifisering av brukerhistorier i et dedikert løsningsteam til funksjonaliteten er produksjonsatt av driftsteamet.

Min påstand er flere deler av et prosjekt kan dra nytte av å identifisere feedbackløkker — så raskt som mulig — for å unngå unødvendig arbeid, prosesser som ikke gir noe.

Endre
10 min
Teknologi, organisasjon og endring

Kjetil Strand , Anne-Lise Hauge-Nilsen

Kan systemutvikling og organisasjonsendring fungere som to tannhjul som griper i hverandre? Eller er det to atskilte verdener som best administreres hver for seg? Vi ser på dette i lys av ferske erfaringer fra skatte-etaten, der det de siste årene har vokst fram både metodikk og praksis basert på strategien med "Minste Levedyktige Endring".

Film 11:15 - 12:00

Økon
10 min
Økonomiske aspektet ved å jobbe smidig (beskrevet av en ikke-økonom)

Therese Engen

Svært sjeldent tar man hensyn til en veldig viktig komponent i store leveranser; kostnadene ved forsinket leveranse. Dette vil jeg se litt på her. Jeg vil komme inn på de skjulte kostnadene ved køer og generelt se på de økonomiske konsekvensene av at arbeidet ikke er i en god og kontinuerlig flyt.

Økon
10 min
Nyttestyring i praksis, er'e mulig?

Gunnar Olving

Ingen IT-prosjekter settes igang uten at man tror at gevinstene vil overstige investeringene. Kunden ønsker seg selvfølgelig så mye nytte som mulig, og helst så raskt som vi kan få det til. I utviklingsløpet trenger vi derfor å prioritere de mest verdifulle brukerhistoriene for å gi kunden rask og maksimal nytte. Dette forutsetter at vi har kontroll på brukerhistorienes kostnad, og samtidig vet hvordan gevinstene fra Business Caset / lønnsomhetsanalysen henger sammen med elementene i backloggen.

Innlegget viser hvordan dette kan løses i praksis, og bygger på erfaringer fra et større moderniseringsprosjekt i Telenor.

Bruker
10 min
Design Thinking

Adele Stranger Heger

I denne lyntalen vil jeg snakke om Design Thinking som tilnærming til problemdefinering og problemløsning, der vi setter mennesket/sluttbruker i sentrum og designer tjenester rundt deres behov og opplevelser. Ved hjelp av en iterativ prosess med rapid prototyping og konstant testing hos sluttbruker kan vi levere tjenester som skaper en aha-opplevelse og på denne måten blir elsket over tid.

Jeg vil illustrere vår tankegang og prosess med et case vi er mitt oppi. Vi er i gang med å samle NGO-bransjen i Norden, bli kjent med deres brukere og skape verdi for sluttbruker gjennom tjenestedesign på tvers av bransjen. Hvordan kan vi sammen designe bedre opplevelser for donorer, frivillige og mottakere av tjenestene til interesse og bistandsorganisasjoner?

Endre
10 min
Kan smidige prinsipper funke i resten av organisasjonen?

Ida Helen Johansen , Klara Vatn

I NRK, som i alle andre organisasjoner, snakker man mye om innovasjon; vi må bli mer innovative for å følge med i det stadig endrende mediemarkedet. Problemet blir ofte å få det inn i den svært travle hverdagen, og innovasjon er noe vi må gjøre i tillegg, ved siden av. Smidig metodikk tilrettelegger for hverdagsinnovasjon ved å la team reagere på endringer og drive kontinuerlig utvikling, men kan disse prinsippene brukes i resten av NRK? Kan vi bruke smidig til et omorganiseringsprosjekt eller videreutvikling av Dagsrevyen?

Ja, det tror vi, Klara Vatn og Ida Helen Johansen som jobber i den digitale avdelingen i NRK, og som har jobbet smidig i mange år. Men hvordan oversetter man “IT-smidig” til noe alle kan forstå og ta til seg?

I denne lyntalen forteller vi om hvordan vi har startet og om hvilke seire vi har fått og hvilken motstand vi har møtt i forsøket på å dytte smidig ut i organisasjonen. Vi har akkurat startet og vi trenger hjelp fra dere til hvordan vi skal komme videre. Vi har nemlig trua på at smidige prinsipper skal frelse verden, til slutt!

Kunst 11:15 - 12:00

Lede
10 min
Vi er smidige, men ikke lederen vår!

Knut Erik Hollund

Om å transformere ledere og hvordan det smidige felleskapet kan hjelpe til.

Jeg har selv praktisert 10 år med ulike leder posisjoner i Statoil ASA, hvor majoriteten er praktisert i IT organisasjonen. I perioden før lederskaps-reisen, var jeg programvareutvikler og er nok ennå utvikler "by heart". Min rolle i Statoil nå er som sektorleder (Manager IT) for en sektor ved navn "Software Innovation". Vår sektor utgjør majoriteten av software utviklere i IT organisasjonen. Statoil ASA har pågående en "smidig transformasjon" gjennomgående i IT organisasjonen.

Min observasjon er at de fleste team (ikke alle) som praktiserer smidige metoder, de har kanskje grepet det smidige tankesettet, men lederskapet henger etter. En annen observasjon er at blant oss "smidige entusiaster", så "rantes" det ofte om lederskapet, eller til og med at ansatte ikke orker å forholde seg til lederen som skal være med på den samme smidige reisen som de ansatte. (I skrivende stund er jeg ferdig med 1 uke i Atlanta på "Agile 2016" konferansen arrangert av Agile Alliance, hvor jeg også hører mye av de samme tankene om ledere i organisasjonen, det være seg mellomledere, executives eller annet.)
Jeg er overbevist om at det er helt nødvendig å få med seg ledere i en organisasjon om du skal lykkes med en smidig transformasjon. Jeg tror det smidige miljøet/entusiastene kan hjelpe ledere til å bli kulturbærere av det smidige tankesettet, samt hjelpe ledere å vise dette i praktisk utførelse. Hvorfor er det viktig å ha med seg ledere? Fordi disse innehar en rolle som er med å setter rammebetingelsene for hvordan smidige team kan operere.

Jeg ønsker å adressere disse temaene i foredraget og ønsker å gi veiledning i å forstå hvordan en leder tenker og hvordan det smidige miljøet / entusiastene og ansatte kan hjelpe ledere til å gripe det smidige tankesettet.

Skala
10 min
Hva er viktigst? Team eller på tvers av team?

Knut H. Rolland

Teamarbeid har lenge vært ansett som en grunnleggende mekanisme i smidig systemutvikling. Det er det gode grunner for, og både forskere og praktikere har således fokusert på å forbedre teamarbeidet for å heve kvaliteten. Men hva skjer i projekter som omfatter flere team med utviklere? Eller prosjekter som må samhandle tett med kundeteam, innføringsteam, og team som jobber med IT drift? Vi ser nærmere på denne utfordringen med innsikt fra empirisk forskning på komplekse systemutviklingsprosjekter.

Bruker
10 min
Universelt for alle! Hvordan hele teamet kan ha et forhold til universell utvikling.

Vegard Haugstvedt

"Universell utforming er noe herk! Tull og tøys for en liten minoritet av brukerene, og bare en stor ekstrautgift å utvikle for. Ikke sant?"

Selvfølgelig ikke. I 2016 burde universell utforming være like naturlig som mobile first.

Universell utforming hjelper de som er uheldige og har en eller annen form for utfordring med å bruke nettsider, men også i stor grad oss andre. På et eller annet tidspunkt kommer vi alle til å havne i en brukergruppe som lovverket skal beskytte, enten vi brekker en arm, får dårligere syn eller sliter med motorikken når vi blir gamle.

I tillegg blir det lettere å finne frem på nettsider, ekspertbrukere kan navigere seg rundt med tastatur og i mange tilfeller bidrar det også til søkemotoroptimalisering.

Men vi trenger en verktøykasse som kan hjelpe oss med å ta de rette valgene. Noe som kan minne oss på hva vi må huske på, og hvordan vi evaluerer designet, implementasjonen eller testene våre. For å bli gode må vi nemlig jobbe på tvers av fagfelt og både før, under og etter at prosjektet er over.

Jeg vil gi en introduksjon til hva universell utforming er, hvem det er viktig for, og hvordan du og teamet ditt kan sørge for at det blir like hverdags som scrummøter og responsivt design.

På slutten av lyntalen min vil du sitte igjen med et klarere bilde av hva universell utforming er, nyttige teknikker for å bake det inn i dine eksisterende prosesser og ikke minst vil du endelig forstå hva #a11y betyr!

Lede
10 min
Smidig markedsføring, selvsagt?

Annette Kallevig

Siden temaet nå er tverrfaglig samarbeid mener jeg tiden er inne til å introdusere mitt hjertebarn i dette miljøet. Jeg opplever at mange som snakker om lean og smidig kun snakker om IT-utvikling. jeg ønsker å løfte temaet til andre deler av organisasjonen og vise hvordan det kan benyttes selv i markedsføring. Jeg har tidligere holdt en lett "lyntale" om dette på 8-minutes of digital marketing 2012, der få kunne noe om verken smidig eller lean: http://www.slideshare.net/akallevig1/webroi-lean-marketingmachine8min2012 . Jeg ønsker å videreutvikle dette tankesettet og ønsker å dele sluttresultatet med fagfolk som kan mer om å jobbe smidig enn meg. Forhåpentligvis kan det bidra til å løfte både ideer og diskusjoner mot det virkelig tverrfaglige.

24 Oct 11:15 - 12:01

Blu room 11:15 - 12:01

Skala
45 min
Metoder for å kvantifisere produktkvaliteter

Tom Gilb

Hovedpoenget med alle prosjekter er å levere verdier. En viktig verditype er 'kvaliteter', slike som sikkerhet, vedlikeholdbarhet og brukervennlighet. Skal vi ta slike kvaliteter på alvor, duger ikke User Stories som middel. Vi må kvantifisere kvalitetskrav. Vi må kunne måle fremgang iterativt. Vi må kunne estimere hvor virkningsfult arkitekturen antas å være.

Quantifying the Unquantifiable
TEDx Trondheim Talk 28 Sept 2013
On Basic ideas for Tackling Complex Problems
http://tinyurl.com/GilbTedx

(logg inn for å melde deg av/på)
8 plasser igjen!

24 Oct 12:00

Foajé 12:00 - 13:00

Lunsj

.

24 Oct 13:00

Olympia 13:00 - 13:15

Introduksjon - Lyntale & Lean Coffee

I år ønsker vi å skape diskusjon i hvert rom med lyntalene friskt i minnet!

Kunst 13:00 - 13:15

Introduksjon - Lyntale & Lean coffee

I år ønsker vi å skape diskusjon i hvert rom med lyntalene friskt i minnet!

Film 13:00 - 13:15

Introduksjon - Lyntale & Lean Coffee

I år ønsker vi å skape diskusjon i hvert rom med lyntalene friskt i minnet!

24 Oct 13:15

Olympia 13:15 - 14:00

Lede
10 min
Er ledelse verdifullt likevel?

Henning Spjelkavik

En del teknologer tror at ledelse i beste fall er forstyrrende - i verste fall direkte skadelig - for vår evne til å levere det som teller; bra teknologi som løser problemer!

Google kvittet seg med ledere, og startet et forskningsprosjekt for å vise at ledelse var unyttig. Resultatet overrasket!

Vi ser på resultatet av "Project Oxygen" ved ledelse som fungerte - og hvordan de kom frem til resultatet.

Riktignok er dette forskning fra USA, men resultatene virker intuitive og kan ha nytte i Norge også.

Lede
10 min
Trenger vi egentlig prosjektledere?

Christina Kjær Seime

Det er bred enighet i Smidigmiljøet om at vi må slutte med IT-prosjekter. Det å organisere arbeidet i prosjekter gir ikke mening for utvikling av software. Ok, så vi er enige om at vi vil slutte med prosjekter, men hva da med prosjektlederen? Er det ikke lenger bruk for prosjektledere i en moderne IT-organisasjon?

Denne lyntalen vil ta for seg prosjektlederens rolle og se på om de fortsatt trengs. Har vi ikke lenger bruk for egenskapene en prosjektleder innehar? Eller har vi akkurat like stor bruk for det nå som tidligere? Kom på denne lyntalen og få svaret! -Vel, mitt svar da hvertfall...

Måle
10 min
Lære eller levere?

Simen Fure Jørgensen

Store bedrifter med massevis av brukere har mulighet til å gjøre tester hele tiden. Netflix, for eksempel, har til enhver tid 50 eksperimenter gående. Alle er enige om testing og læring er viktig for innovasjon.

Allikevel klarer vi sjelden å gjøre det etter boken. Vi har hverken tid eller budsjett til å eksperimentere, og uansett har vi altfor få brukere til å teste i stor skala.

Simen har erfaring fra Iterate, har gitt ut spillet Playing Lean og jobber nå som produktsjef i Otovo. Selv med denne bakgrunnen opplever han daglig konflikten mellom å gjøre det man burde (teste, eksperimentere) og det man må (levere, ha fremdrift).

Hvilke smarte teknikker kan man bruke for å teste billig (og uten tusenvis av brukere)? Hvordan oppnår man den gode balansen mellom å lære og å levere?

Kval
10 min
Kvalitetssikring med Gartner-metode - funker det?

Svein-Magnus Sørensen

I en organisasjon er det ofte slik at viktige applikasjoner enten har svakheter eller ikke dekker alle ens behov like godt, men å finne ut hvor problemet ligger og hva som er både årsak og løsning kan være utfordrende.
Gartner tilbyr en metode og en verktøykasse for å gjennomføre løsningsrevisjoner med tanke på å avdekke bruks- og kvalitetsproblemer i applikasjoner - men hvor godt fungerer det egentlig i praksis å gjennomgå systemer på denne måten?
Vi viser hvordan strukturert revisjon av systemer kan gjøres og ser på erfaringer fra bruk av Gartner-metoden på forskjellige systemer hos flere organisasjoner.

Kunst 13:15 - 14:00

Kval
10 min
Har DevOps ført til dårligere kvalitet på våre systemer og kode?

Haakon Spilde

I denne lyntalen ser jeg på forskjeller mellom hvordan vi jobber i dag med DevOps og hvordan vi jobbet for 10 år siden med bruk av Smidige metoder og prosesser.
Hovedfokuset vil være rundt konkrete og indirekte aktiviteter for å sikre høy kvalitet på løsningene vi utvikler.
Jeg vil trekke frem eksempler på verktøy, teknikker og filosofi.

Min bakgrunn for å snakke om dette er lang erfaring med begge typer prosjekter.
For 11 år siden begynte jeg å jobbe i smidige prosjekter, både store og små, hvor utviklerene i stor grad overleverte løsningene til en driftsorganisasjon for produksjonsetting og overvåkning.
I de siste 5 årene har jeg jobbet i autonome devops-team der utviklerne også produksjonssetter, drifter og overvåker løsningene selv.

Lyntalen er ment som grunnlag for ytterligere diskusjoner og jeg gjør ingen forsøk på å komme med en konklusjon.

Endre
10 min
DevOps e' grisevanskelig

Sveinung Dalatun

Sidan DevOps byrja å bli hot for ein 4-5 år sidan har bransjen sett ein bråte med DevOps-initiativ rundt omkring, men meir enn ein gong har ein starta forbetringane i feil ende. Når du høyrer på folk prata om DevOps og Kontinuerlige leveransar får du fort inntrykk av at alt har ei teknisk løysning. I så fall har du bomma ... kraftig. Gløym teknologien. Start med det mjuke og lær deg nokre teknikkar for å rydda opp i organisasjonen og prosessane fyrst.

Kval
10 min
Stoler du på testene dine? Gjør kunden det?

Cecilie Haugstvedt

Steget fra Continuous Integration til Continuous Deployment avhenger av at du og kunden din stoler på at testene deres er gode nok. Gjør dere det i dag? Hva skal til for at dere kommer dit? I denne lyntalen tar jeg for meg hva som må på plass for at dere kan slippe støttekrykkene og la koden gå til produksjon uten manuell test.

Kval
10 min
Myter om testere som er...sanne!

Maud Veronica Gine Lundh

Testere er noen underlige skapninger som river ned det andre bygger, for så å gladelig rapportere det. Jeg har en utvikler og UX-basert utdannelse, men jobber idag som tester. Jeg lurte lenge på hva gjør egentlig en dedikert tester og får nå stilt det samme spørsmålet av andre. De tankene jeg hadde om testere da jeg utdannet meg, møter jeg nå hos andre. Disse tankene eller "myter" er ikke etter min mening avkreftet, men derimot bekreftet da jeg begynte å jobbe som en tester.

Film 13:15 - 14:00

Skala
10 min
Når Scrum of Scrums ikke er nok: Hvordan koordinere flere team i større prosjekter?

Torgeir Dingsøyr

Smidige metoder var beregnet på små, samlokaliserte team. Suksessen med metodene for små team har ført til at mange har brukt metodene også i store prosjekter. I Scrum skal teamene koordinere seg gjennom jevnlige “Scrum of Scrum”-møter. Studier tyder på at det er vanskelig å få disse møtene til å fungere godt. Innlegget vil presentere en modell for effektiv koordinering, og presentere alternative måter å oppnå god koodinering på.

Torgeir Dingsøyr forsker på prosessforbedring og kunnskapsforvaltning i programvarebedrifter som sjeffforsker i SINTEF. Spesielt har han fokusert på smidige utviklingsmetoder, teamarbeid i systemutvikling og bruk av intranettverktøy for læring mellom prosjekter. Han leder forskningsprosjektet Agile 2.0 hvor Kantega, Kongsberg Gruppen, Sopra Steria, Sticos og NTNU er partnere. Han har redigert flere fagbøker, blant annet "Agile Software Development - Current Research and Future Directions" på Springer. Han underviser i systemutvikling som professor II ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU.

Endre
10 min
Fra Scrum til Scrumban

Dagfinn Bergsager

Sentral IT-avdeling på Universitetet i Oslo (USIT) utvikler bla. webapplikasjoner for studier og forskning.
For å møte dagens krav til høyere kvalitet; levert på kortere tid for mindre ressurser, har vi som utviklere måtte gjøre en rekke endringer. Dette innebærer både hyppigere leveranser og fortløpende endring av oppgaver for den enkelte.

Etter en periode ved bruk av ganske standardisert SCRUM har vi nå gått over til SCRUMBAN -det beste fra SCRUM og Kanban.

Denne lyntalen vil oppsummere hvordan vi klarte å endre hele teamet til å bli mer agile og villige til å endre metode og oppgaver fra dag til dag.

Lede
10 min
Agile is not a solution

Lisbet Welling

Spotify. Apple. Google. The value of Agile is crystal clear. So what is preventing us from scaling agile at NRK nett-tv? How hard can it be?

Agile is not a solution. By drawing on examples from NRK nett-tv, Lisbet Welling gives insight into how to operationalise Agile by focusing on eliminating frictions.

Endre
10 min
En smidig snuoperasjon på 1-2-3.... år selvsagt

Tobias Falkberger

Verden rundt oss endrer seg og den endre seg kjapt. RiksTV har i løpet av noen få år fått helt nye konkurrenter, gått fra en salgs og markedsbedrift til en teknologi og utviklingsbedrift. Dette har gjort at RiksTV måtte snu hele organisasjonen fra avdelinger til team samt endre måten vi jobber og samarbeider på.

RiksTV er midt opp i en smidig snuoperasjon, dette blir en lyntale om hva vi lært på hvor reise med å skape endring og få med seg hele bedriften hele veien opp til ledergruppa.

Mange selskap forsøker det samme som RiksTV gjør, men de fleste gjør det halvhjertet. De tror det tar noen måneder, men når aldri frem. Skal man klare det må man få med seg hele organisasjonen, ha troa på det man gjør og ikke gi opp.

24 Oct 14:00

Olympia 14:00 - 14:45

Lean Coffee

I hvert rom

Film 14:00 - 14:45

Lean Coffee

I hvert rom

Kunst 14:00 - 14:45

Lean Coffee

I hvert rom

24 Oct 15:00

Alle 15:00 - 15:45

Kaizen Camp - Lean Coffee (Felles)

.

24 Oct 15:45

Olympia 15:45 - 16:00

Smidig-Quiz

.

24 Oct 16:00

Olympia 16:00 - 17:00

Anna
45 min
TBA - TBC - WTF: Uncertainty in Product Development

Nigel Baker

Nigel Baker (AgileBear)
To Be Agreed. To Be Arranged. To Be Confirmed. Mange i IT-bransjen blir nervøse av disse begrepene. De uttrykker usikkerhet og vakling. Men det Nigel Baker her spør er faktisk brukes de nok?

I dette innlegget vil Nigel - gjennom et skråblikk på hvordan vi forholder oss til usikkerhet - både provosere, inspirere og underholde.

Mer om Nigel her: http://www.agilebear.com/about/nigel-baker

24 Oct 17:00

Foajé 17:00 - 19:00

Middag og sosialt

Middag på Radisson Blu Plaza. Etter middagen går vi ned til Dattera til Hagen hvor det blir DJ og bonger :)

Tirsdag, 25 Oct

25 Oct 08:30

Foajé 08:30 - 09:00

Registrering & Kaffe

.

25 Oct 09:00

Olympia 09:00 - 10:00

Endre
45 min
Tverrfaglig teamarbeid i kolonial.no

Christian Mikalsen

Kolonial.no er Norges største matbutikk på nett, og Nordens raskest voksende dagligvareselskap på nett. Christian Mikalsen er teknologisjef og en av gründerne bak suksessbedriften. Den tverrfaglige hverdagen og samhandlingen mellom det digitale og det fysiske er en av hovedutfordringene i Christians hverdag, og en av styrkene til gründerteamet.

Christian har informatikk-bakgrunn fra Universitet i Oslo, og har mange års erfaring fra kryssfunksjonelle IT-prosjekter.

25 Oct 10:15

Olympia 10:15 - 11:00

Lede
10 min
7 ingredienser til motiverte team og vellykkede leveranser

Lillian Ayla Ersoy

Hvordan skape motiverte team og vellykkede leveranser i store offentlige prosjekter? Her er 7 nøkkel-ingredienser basert på erfaringer fra tverrfaglige og smidige leveranser i NAV, Posten og Sparebank 1.

Skala
10 min
How do you invent?

Stein Inge Morisbak

Du har sikkert hørt om Conway's Law. Den går som følger: "Organizations which design systems are constrained to produce designs which are copies of the communication structures of these organizations."

"Loven" som ble formulert i artikkelen "How do Committees invent?" fra 1968 beskriver på en utmerket og kortfattet måte sammenhengen mellom organisasjoners struktur og IT-arkitektur. Som for eksempel at hvert Smidig-team lager hvert sitt system når forretningen er organisert etter teaminndelingen.

Men det er ikke bare Conway's Law som er verdt å få med seg. Jeg vil i denne lyntalen trekke frem høydepunkter fra artikkelen og knytte noen egne tanker til hva som står i den.

Som vi skal se har "Loven" gitt grobunn for et fokus på å bryte ned organisatoriske siloer for å skape mer effektive organisasjoner som tilfredsstiller brukernes behov. Digitalisering, DevOps og mikrotjenester er eksempler på fenomener som har oppstått i kjølvannet.

Måle
10 min
Tverrfaglig, inkrementelt og brukersentrert - 3 brobyggende praksiser

Marit Rossnes

I Gyldendal jobber vi mye med digital forretnings- og produktutvikling mot et marked som både er i rivende utvikling og samtidig konservativt og tradisjonsbundet; utdanningsmarkedet. Det er vanskelig å forutse hvordan produktene våre vil treffe markedet. Vi tror på tre grunnleggende praksiser i vårt utviklingsarbeid; tverrfaglighet, brukerorientering og hyppige leveranser. Jeg skal snakke om hvordan vi får til dette i praksis og hvilke utfordringer og gevinster denne tilnærmingen gir oss.

Endre
10 min
Smidig forretningsutvikling i store virksomheter

Otto Fjøsne

Hvorfor er smidig forretningsutvikling i store virksomheter vanskelig? Er det mulig å kombinere smidige prinsipper med virksomhetsarkitektur? Hva karakteriserer gode tverrfaglige team?

Kunst 10:15 - 11:00

Skala
10 min
Fra handovers til kryssfunksjonelle team

Kristoffer Berg , Jostein Emmerhoff

For å møte behovene for fleksibilitet og skalerbarhet i en bransje i sterk endring har SpareBank 1 gjennomført store forandringer på hvordan våre selvbetjentløsninger videreutvikles og forvaltes. I denne lyntalen vil vi dele erfaringer med reisen fra en monolittisk til distribuert utviklingsmodell, sett fra et organisatorisk perspektiv. Våre kryssfunksjonelle team har en helt sentral rolle i denne historien, både som del av løsningen på problemet og som kilde til nye utfordringer.

Bruker
10 min
Designsprint - fra ide til brukertestet prototype på én uke.

Turid Helene Ødegård

Jeg deler mine erfaringer fra å jobbe med designsprint - en spennende metode for å utforske et problem eller en ide.

Designsprinten gir deg verdifull titt inn i fremtiden – en mulighet til å teste ut om ideen er ”liv laga” før du gjør dyre investeringer.

En kreativ, brukerorientert øvelse som gir konkret verdi og retning.  

Lede
10 min
Tillit i smidige kundeprosjekter

Arild Soldal

Tillit er ofte vektlagt som ett suksesskriterier for vellykkede smidige prosjekter. Leverandør / konsulentbransjen har stor fokus på at kundene skal ha tillit til oss før og under prosjekter. Vi bruker allikevel betydelig ressurser og tid på å regulere dette forholdet. Spesielt gjennom kontrakter og juridiske vurderinger som i essensen skal flytte risiko over på kunden. Ergo vi har liten tillit til kunden.

Se forøvrig en blogg som jeg har skrevet om saken: https://www.linkedin.com/pulse/trust-your-customernow-arild-soldal?trk=prof-post

Bruker
10 min
Skapelsen av "Årets digitale tjeneste" x 2 - hva skal til?

Cecilie Fjellhøy

Husbanken vant "Årets digitale tjeneste" i 2014 og "Merket for god design" i 2015 for tjenesten eSøknad bostøtte. Når arbeidet med eSøknad startlån skulle igang hva bestemte prosjektet seg for å endre og hva gikk faktisk bra? eSøknad startlån vant "Årets digitale tjeneste" i 2016.

Interaksjonsdesigner på begge prosjekt Cecilie Fjellhøy vil fortelle om både positive endringer prosjektet innførte og hva som gikk skikkelig på trynet.

Stikkord er: god dokumentasjon, tett samarbeid og testing

Film 10:15 - 11:00

Bruker
10 min
Tverrfaglighet ftw!

Fredrik Jensen

Hvorfor det så vanskelig å unngå stafettpinnene? Hva kreves av deltagerne i et tverrfaglig team? Hvorfor er det så viktig at hele teamet er involvert fra start til slutt? I Netlife Research angriper vi alle prosjekt tverrfaglig - jeg forklarer hvorfor!

Kval
10 min
NO GUI-tests for you!

Janicke Eilertsen

Hva kan Seinfeld egentlig lære oss om automatisering av test? For, jeg følte meg litt som the soup nazi da jeg i vår fortalte et prosjekt på NAV som digitaliserer innsending av sykemeldinger at ja, vi skulle automatisere testingen. I et smidig prosjekt. Med release en gang i uka. Men, de ville IKKE få noen GUI tester. Jeg måtte jo gi meg på den? Selv de kuleste Java-utviklerne på NAV tester GUI. Så, hva skjedde da prosjektet fikk beskjed om at det var NO GUI-tests for you?!?

Endre
10 min
Firmware is not software!?

Thommy Bommen

With firmware development you have a lot of connected hardware. It does not work with an agile approach! Or can it? This lightning talk will show you how to fail fast and pick yourself up again when doing agile firmware development. It might also contain some experience from hardware development in an agile-ish environment

Anna
10 min
Når innkjøpere spiller buzzwordbingo i CVene

Filip van Laenen

«Den tilbudte [prosjektrolle] har akseptabel kompetanse, men vurderes ikke til å være en tungvekter på området.» Det var en fin tilbakemelding jeg fikk for ikke lenge siden. Hva er det egentlig som skjer på innkjøpersiden når de kommer med slike tilbakemeldinger på min CV? Hvorfor gjør de det? Og hva burde de gjøre istedenfor?

25 Oct 10:15 - 11:45

Blu room 10:15 - 11:45

Anna
90 min
Upgrade your programming mindset with coding dojo

Johannes Brodwall

Are you in control of your code or is your code in control of you? If you wish you had more control over your code, this is probably the reason: You are thinking too hard at the right times.

In this workshop, we will help you turn off your brain when you need to. We will be coding a simple problem using pair programming and test-driven development and through the exercise, you will experience how your hard thinking is causing you problems and how listening to the code will bring you to a better place.

Outline:
I have given this workshop at conferences in Norway, Sweden, Lithuania, Prague, India, Russia, and Sri Lanka as well as internally in several companies in Norway, Sweden and Sri Lanka. The largest groups have been just over 30 developers.

* 15 minutes intro with demonstration of ping-pong programming with test-driven development and pair programming
* 10 minutes: Pair up, present and discuss the solution
* 45 minutes: The pairs program, guided by the facilitator
* 10 minutes: Retrospective
* 30 minutes: Programming session #2
* 20 minutes discussion and questions

(logg inn for å melde deg av/på)
18 plasser igjen!

25 Oct 11:15

Olympia 11:15 - 11:45

Lede
30 min
Selvforsynt — Livet etter DevOps

Martin Koksrud Bekkelund

Hele IT-bransjen snakker om DevOps om dagen. Men det er langt flere fagdisipliner som skal beherskes dersom man skal ta nye produkter ut i markedet.

I dette foredraget argumenteres det for hvorfor enheter bør være selvforsynt med kompetanse og kommer med noen eksempler på kompetanse som trengs.

Kunst 11:15 - 11:45

Lede
30 min
Vet du hva som motiverer dine medarbeidere til å prestere godt?

Anders Dysvik

Anders Dysvik er Professor på Institutt for ledelse og organisasjon der han primært forsker på ledelse og lederes innvirkning på motivasjonen til de ansatte.

Film 11:15 - 11:45

Endre
30 min
Fra kvartalsvise til kontinuerlige produktprioriteringer

Jens Hauglum

Det er vanskelig å jobbe smidig hvis prioriteringer låses til en kvartalstakt! FINN har siden Q2 i år kjørt et eksperiment med kontinuerlig prioritering på selskapsnivå. Resultatene var såpass lovende at vi nå har etablert dette som en praksis.

25 Oct 11:45

Foajé 11:45 - 12:45

Lunsj

.

25 Oct 13:00

Olympia 13:00 - 13:45

Bruker
10 min
Ekte forståelse er umulig - men det er ok

Johannes Brodwall

Er reel forståelse faktisk mulig? Når jeg formulerer ord basert på tanker jeg har i hodet og du hører disse ordene - er det da noen relasjon mellom tankene i mitt hode og tankene som oppstår i ditt? Eller er det bare flaks dersom vi faktisk tenker på det samme?

Jeg trodde at bare jeg formulerte meg riktig og stilte de riktige spørsmålene og bare de jeg snakket med brukte de riktige ordene, så ville jeg forstå. I utviklingsprosjekter trodde jeg at jeg ville forstå "kravene". Enten har jeg innsett fåfengtheten av dette ellers så har jeg fått et slør kastet over tankeprosessene mine (sistnevnte er ikke usannsynlig - etter at jeg har blitt tobarnsfar opererer jeg på mye mindre søvn og mindre tanketrening enn før).

I mitt siste prosjekt har jeg operert med hypotesen om at jeg egentlig går med bind for øynene og famler meg fram. Hva har dette å si for hvordan jeg angriper krav, planlegging og testing av prosjektet?

Bruker
10 min
MVE(verything) - Produktet lever ikke i ei glassklokke

Marit Rossnes

Vi har lenge jobbet brukersentrert, tverrfaglig og inkrementelt i vår produktutvikling. Men et kick æss produkt er ikke nok! Vi er nødt til å se - og eksperimentere med - verdikjeden for at produktet skal treffe markedet og leve lenge i landet. Ved å benytte tankegodset fra Doblins Ten Types of Innovation har vi jobbet inkrementelt med hele vår verdikjede - og med hele brukerreisen til våre kunder og brukere. Tverrfaglig er ikke lenger bare domeneeksperter, designere, utviklere og testere. Det er også produksjon, akkvisisjon, markedsføring, kundeservice og salg.

Lede
10 min
Ta vare på de engasjerte menneskene!

Karianne Berg

Etter å ha vært involvert i diverse IT-konferanser og brukergrupper i over ti år, har jeg etter hvert blitt kjent med mange flinke, engasjerte mennesker som brenner for å gjøre en god jobb. Jeg har også sett mange nok av disse forsvinne ut fra arbeidsplassen, bransjen eller til og arbeidslivet til at jeg tror jeg ser et mønster. I denne lyntalen vil jeg snakke om hvorfor engasjerte mennesker er ekstra utsatt for å brenne seg ut, og komme med noen tanker rundt hva man kan gjøre for å motvirke det.

Bruker
10 min
Fra blanke ark til lønnsomt produkt i produksjon på 6 uker

Geir Gåsodden

Lærere, arkivarer, administrasjon og utviklere fra Telemark fylkeskommune gikk sammen for å lage et system som sparer 30 minutter manuelt arbeid hver gang en elev mottar et varsel. MinElev kom på lufta i løpet av 6 uker, kostet kun interne arbeidstimer og gikk i 0 etter 2 ukers drift.

Film 13:00 - 13:45

Skala
10 min
Vi må tenke nytt om Arkitektur i store virksomheter

Trond Pedersen

Som stor virksomhet har man et helt økosystem av systemer. Noen systemer er kjøpt fordi man fant en god leverandør. Noen er laget fra grunnen av i for eksempel java, og noen (service busser) er der for å lage arkitekturtegningene vakrere!

Så vi kommer ikke unna at Store virksomheter trenger Arkitektur. Men trenger vi Arkitekter? Og hvordan kan vi utvikle arkitekturen i en bedrift i riktig retning? I dette foredraget ser vi på hvordan vi som mennesker bygger organisasjoner, som bygger systemer. Det betyr at det ikke nødvendigvis blir slik som Sjefarkitekten vil !.

Måle
10 min
Hvordan lykkes prosjektene i offentlig sektor med smidig utvikling?

Parastoo Mohagheghi

Smidig utviklingsmetodikk anbefaler kontinuerlig dialog mellom utviklere og kunden, korte utviklingsløp, kontinuerlige leveranser og læring av tilbakemeldinger fra brukere. Men hva bidrar mest til suksess? Vi har spurt 10 organisasjoner i offentlig sektor om hvordan det gikk med deres siste IT-prosjekter og om og hvordan smidig utvikling ble praktisert i prosjektene. I denne lyntalen presenterer vi resultatene fra undersøkelsen og hva som skal til for å lykkes med prosjekter i offentlig sektor.

Lede
10 min
Få smidig teknologiledelse til å fungere

Rune Ulvnes

Mange teknologiledergrupper er i endring i disse dager, drevet av at tradisjonell IT ledelse ikke fungerer godt nok for forretningssiden og brukerne.

Scrum og smidig ledelse har lenge lovt en mer smertefri teknologihverdag, men flere feiler i forsøket da silofokus og tradisjonell arbeidskultur er for innarbeidet.

Med lang erfaring fra teknologiledelse i private og offentlige virksomheter vil jeg gi konkrete råd til ledere for hvordan de kan bli "mer smidige ledere", og hvordan de kan migrere sin eksisterende teknologienhet, drift inkludert, til en smidig enhet.

Endre
10 min
Tverrfaglig på tvers?

Bjørn Sloth

Det er en vedtatt sannhet at smidige team skal være tverrfaglige. Men hvorfor? Og virker det i praksis? Bjørn har 35 års erfaring som utvikler, prosjektleder, selger, Scrum Master og Produkteier.Nå jobber han som funksjonell arkitekt i Husbanken. Kom og hør Bjørn dele sine erfaringer om hva som bringer entusiasme og produktivitet inn i et team. Er vi smidige hvis vi har laget smidige prosesser for alt? Og hvorfor skal vi ikke snu litt opp-ned på vedtatte smidigsannheter?

Kunst 13:00 - 13:45

Skala
10 min
Orkestrering av IT-utvikling i store organisasjoner

Stein Inge Morisbak

Avhengigheter mellom leveranseteam, og avhengigheter til eksisterende IT-systemer eller forvaltning kan være utfordrende å håndtere. Særlig ved gjennomføring av større IT-prosjekter. Det mest vanlige er å legge omfattende planer for å synkronisere aktiviteter som har avhengigheter. Omfattende planlegging er imidlertid ikke riktig løsning og er direkte skadelig for organisasjoner som jobber Smidig.

Jeg er tilhenger av Smidig, Kontinuerlige Leveranser og DevOps, og jeg har sterke meninger om hvordan organisasjoner bør rigge seg for mer effektive IT-leveranser. Jeg hevdet sågar at man bør slutte med IT-prosjekter på Smidig i fjor. I flere sammenhenger har jeg blitt utfordret på at dette virker for enkelt og at det ikke passer for alle, særlig ikke for større organisasjoner. Skeptikerne hevder at IT-prosjekter krever mye koordinering mellom prosjektets team, linjeorganisasjonen, avdelinger eller andre instanser, og at det derfor uansett må brukes mye tid på omfattende planlegging og orkestrering. Hensikten er å sikre effektiv utvikling, og å samtidig sikre at det er kapasitet nok til å håndtere de ulike aktivitetene og systemene. Denne tankegangen er, som de fleste vet, ikke problemfri. Forsinkelser og utfordringer vil oppstå uansett hvor mye man planlegger. Jeg har full forståelse for problemstillingen, men mener løsningen på problemet som regel er feil.

Hvorfor jeg mener løsningen er feil vil jeg forklare i denne lyntalen.

Anna
10 min
Hva vil det si å lage forvaltbare løsninger?

Terje Heen

Endringsevne og forvaltbarhet er ofte overordnede krav for nye løsninger.
Samtidig opplever jeg at disse kravene ikke blir riktig forstått. Hva vil det si å lage forvaltbare løsninger? Eller sagt på en annen måte; hva reduserer forvaltbarheten?
3 stikkord: langtlevende brancher, lite feedback og feature creap.

Anna
10 min
"Vi har altfor mange systemer" sier du. Er du sikker?

Christin Gorman

"Vi har over 200 forskjellige systemer å forholde seg til. Det er altfor mye, vi er nødt til å lage en ny gjenbrukbar platform slik at tjenestene vi tilbyr blir enklere å styre og mer enhetlige for brukerene"
Ja, det er vanskelig å jobbe med mange forskjellige systemer. Det er mye som er vanskelig å jobbe med innen IT. Det handler ikke så mye om å unngå problemer, som å velge hvilke problemer man ønsker å takle. Problemet med mange systemer kan være mye enklere å takle enn problemet med en stor felles platform. Jeg ønsker å forklare hvorfor, samt gi noen retningslinjer for hvordan man kan dele inn software på en måte som gjør den enklest mulig å jobbe med.

Måle
10 min
Daglig produksjonssetting til en global kundebase – hvordan balansere kundeinteraksjon, opplæring og løpende utrulling

Kjetil Moløkken-Østvold

Med en global og heterogen kundemasse kan daglige prodsettinger være en utfordring, spesielt for et produkt i tidligfasen.

Å balansere respons på varierte ønsker, opplæring og kommunikasjon er blant smertepunktene vi kjenner på jevnlig.

Imidlertid er muligheten til daglig prodsetting også en forutsetning for å skalere en ny plattform med en global brukermasse i 1600+ byer og alle tidssoner. Det gjelder spesielt når man baserer seg på en forretningsmodell med 30-dagers gratis prøvetid, og kort tid til å imponere.

Lyntalen tar for seg hvordan vi jobber med produktutvikling, og balanserer egne planer, kunders ønsker og løpende feilretting.

Foredraget retter seg mot alle som jobber med produktutvikling, eller ønsker å gjøre det. Det er også relevant for konsulenter og prosjektkunder med store og distribuerte brukerbaser.

UpWave er et norsk produktselskap, som leverer en plattform for smertefri oppgavehåndtering i team. Vi lanserte vår betalingsløsning våren 2016, og har kunder i 10+ land verden over, og brukere i 1600+ byer.

25 Oct 13:00 - 14:30

Blu room 13:00 - 14:30

Anna
90 min
Playing Lean

Christina Kjær Seime

Playing Lean er et brettspill for å lære Learn Startup på en morsom og engasjerende måte.

Nysgjerrig på hva Lean Startup er og om det er noe for deg og din bedrift? Da er denne workshopen perfekt for deg :-)

Se mer om spillet på http://www.playinglean.com/

(logg inn for å melde deg av/på)
2 plasser igjen!

25 Oct 13:45

Olympia 13:45 - 14:30

Lean Coffee

I hvert rom

Film 13:45 - 14:30

Lean Coffee

I hvert rom

Kunst 13:45 - 14:30

Lean Coffee

I hvert rom

25 Oct 14:45

Alle 14:45 - 16:00

Kaizen Camp - Lean Coffee (Felles)

.

25 Oct 16:00

Alle 16:00

Slutt

Tusen takk for i år! :)